چهارشنبه, 02 مهر 1399   5. صفر 1442
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی 8997
درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی 6862
درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی 9867
درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی 8518
درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی 4930
درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی 8851
درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی 3740
درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی 5790
درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی 5700
درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 4764
درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 2811
درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی 4434
درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی 4250
درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی 4276
درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی 2622
درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی 2700
درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی 3396
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:738
این هفته:این هفته:9260
در مجموع:در مجموع:4767963
Center
Pagerank