دوشنبه, 23 تیر 1399   22. ذی القعده 1441
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی 8700
درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی 6609
درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی 9574
درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی 8261
درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی 4713
درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی 8566
درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی 3527
درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی 5581
درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی 5507
درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 4581
درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 2621
درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی 4209
درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی 4071
درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی 4045
درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی 2427
درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی 2507
درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی 3159
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:1735
این هفته:این هفته:7553
در مجموع:در مجموع:4545066
Center
Pagerank