چهارشنبه, 29 اسفند 1397   13. رجب 1440
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
عهد معهود- درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی 6529
عهد معهود- درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی 5032
عهد معهود- درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی 6635
عهد معهود- درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی 5492
عهد معهود- درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی 3148
عهد معهود- درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی 5696
عهد معهود- درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی 2240
عهد معهود- درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی 3417
عهد معهود- درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی 3322
عهد معهود- درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 2838
عهد معهود- درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 1735
عهد معهود- درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی 2609
عهد معهود- درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی 2340
عهد معهود- درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی 2226
عهد معهود- درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی 1494
عهد معهود- درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی 1500
عهد معهود- درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی 2255
 
 
امروز:امروز:2080
این هفته:این هفته:12419
در مجموع:در مجموع:3385454
Center
Pagerank