یکشنبه, 16 آذر 1399   19. ربیع الاخر 1442
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی 9210
درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی 7091
درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی 10106
درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی 8710
درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی 5090
درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی 9124
درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی 3900
درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی 5932
درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی 5842
درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 4890
درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 2939
درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی 4596
درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی 4381
درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی 4434
درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی 2741
درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی 2828
درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی 3513
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:36
این هفته:این هفته:1651
در مجموع:در مجموع:4928920
Center
Pagerank