یکشنبه, 17 اسفند 1399   23. رجب 1442
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی 9492
درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی 7326
درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی 10400
درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی 8951
درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی 5309
درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی 9429
درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی 4131
درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی 6130
درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی 6082
درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 5080
درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 3102
درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی 4787
درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی 4541
درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی 4628
درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی 2944
درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی 2983
درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی 3674
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:1072
این هفته:این هفته:2479
در مجموع:در مجموع:5087584
Center
Pagerank