شنبه, 27 شهریور 1400   10. صفر 1443
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی 10084
درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی 7770
درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی 11020
درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی 9449
درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی 5765
درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی 10037
درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی 4571
درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی 6578
درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی 6531
درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 5498
درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 3438
درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی 5163
درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی 4879
درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی 5026
درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی 3353
درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی 3313
درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی 4012
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:2314
این هفته:این هفته:1696
در مجموع:در مجموع:5486014
Center
Pagerank