یکشنبه, 26 خرداد 1398   12. شوال 1440
 
instagram twtr fbk telegram Aparat
مصطفای خوبی‌ها

رحمت عالمیان

رحمت، جمع رحمانيت و رحيميت خداي مهربان است.
رحمان ، همان خالق مهرباني است که حيات و رزق و روزي مادي مخلوقات را مي دهد، حتي اگر همه ي آنها پشت به پشت هم دهند تا با او بجنگند! رحيم ، وجودي است که اگر رحيميتش را صد قسمت در نظر گيري تنها يک بخشِ آن در ميان همه ي مخلوقات تقسيم شده و مهر و عاطفه ي مادران نسبت به فرزندان شان – چه در ميان انسان ها و چه بين ساير جانوران – نمونه اي از همان يک جزء است.
و خداوند، محمد را رحمت عالميان قرار داد. رحمتي براي من، براي تو و براي هر که مخلوق است.

 
 
امروز:امروز:1620
این هفته:این هفته:3575
در مجموع:در مجموع:3620377
Center
Pagerank