دوشنبه, 29 مرداد 1397   8. ذی الحجه 1439
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

علی(ع) از منظر مشاهیر جهان

عنوان نویسنده کلیکها
نهج البلاغه از نگاه ادیبان مسیحی زهرا مرادی 3458
«جرج جرداق»: امیر مؤمنان و بخشش و دستگیری از مردم زهرا مرادی 3441
«جرج جرداق»: عدالت امیر مؤمنان زهرا مرادی 3165
«جرج جرداق»: شجاعت امیر مؤمنان زهرا مرادی 3618
«بولس سلامه»: علی(ع)، صاحب خُلق نَبَوی آذر طاهری 3560
«رشاد سلامه»: علی(ع)، مصرّ بر ارزش‌های گرانبهای انسانی آذر طاهری 2879
«نصری سلهب»: علی(ع)، امیر همه مومنان؛چه مسیحی،چه مسلمان آذر طاهری 2937
«ميخائيل نعيمه»: علی(ع)، بزرگمرد اندیشه در همه زمان‌ها و مکان‌ها آذر طاهری 3015
«سلیمان کِتّانی»: علی(ع)، سَروَری که کلامش کاستی نمی‌پذیرد آذر طاهری 3261
«جبران خلیل جبران»: علی(ع)، گوهری که حقیقت عظمتش درک نشد آذر طاهری 3070
«جرج زکی حاج»: علی(ع)، سیراب‌کننده تشنگان آذر طاهری 3102
«فؤاد جرداق»: علی(ع)، نشانه برجسته حق آذر طاهری 3061
«سعید عقل»: علی(ع)، خدای سخن آذر طاهری 3461
«ریمون قسّیس»: علی (ع)، سقّای تشنگان حقیقت آذر طاهری 1899
«توماس کارلایل»: على (ع) کسى است که ما ناگزیریم دوستش بداریم. آذر طاهری 4231
 
 
امروز:امروز:554
این هفته:این هفته:3745
در مجموع:در مجموع:2865243
Center
Pagerank