پنج شنبه, 24 خرداد 1403   6. ذی الحجه 1445
 
instagram twtr fbk telegram Aparat
مصطفای خوبی‌ها

دوره منجی موعود

 

تمامی ادیان الهی به آمدن منجی آخر‌الزمان معتقدند. مردی خدایی که جهان را از ظلم و فساد پاک می‌کند و عدالت و سعادت را برای مردمان به ارمغان می‌آورد:

کتاب مزامیر داوود نبی:

"شریران منقطع می شوند و اما منتظران خداوند، وارث زمین خواهند شد، بعد از اندك زمانی شریر نخواهد بود و حلیمان وارث زمین خواهند شد... و میراث آنها خواهد بود تا ابدالاباد."[1]

"و او قوم تو را به عدالت داوری خواهد نمود و مساكین تو را انصاف و فرزندان فقیر تو را نجات خواهد داد و ظالمان را زبون خواهد ساخت. در زمان او صالحان خواهند شكفت و وفور و سلامتی خواهد بود و حكم‌رانی خواهد كرد از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای جهان."[2]

كتاب اشعیای نبی:

"مسكینان را به عدالت داوری خواهد كرد و به جهت مظلومان زمین، به راستی حكم خواهند نمود... كمربند كمرش عدالت خواهد بود و كمربند میانش امانت... گرگ با بره سكونت خواهند نمود و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر با هم و طفل كوچكی آنها را خواهد راند... در تمامی كوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهد بود زیرا كه جهان از معرفت خدا پر خواهد شد."[3]

كتاب حیقوق نبی:

"اگرچه تأخیر نماید، برایش منتظر باش، زیرا كه البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود... بلكه جمیع امت‌ها را نزد خود جمع می كند و تمامی قوم‌ها را برای خویشتن فراهم می‌آورد."[4]

کتاب انجیل لوقا:

"كمرهای خود را بسته، چراغ‌های خود را افروخته بدارید و شما مانند كسانی باشید كه انتظار آقای خود را می‌كشند كه چه وقت... مراجعت كند، تا هر وقت آید و در را بكوبد، بی‌درنگ برای او باز كنند. پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی كه گمان نمی‌برید، «پسر انسان»  می‌آید."[5]

کتاب انجیل متی:

"چنان كه برق از شرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می‌شود، پسر انسان نیز چنین خواهد بود... آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد... و پسر انسان را ببینید كه بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم فرود می‌آید."[6]

کتاب انجیل مَرقُس:


"از آن روز و ساعت، غیر از پدر، هیچ كس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم، پس برحذر باش و بیدار شده، دعا كنید زیرا نمی‌دانید آن وقت كی‌ شود... پس بیدار باشید، زیرا نمی‌دانید در چه وقت صاحب‌خانه می‌آید"[7]

کتاب انجیل یوحنا:

"و به او قدرت بخشیده است كه داوری هم بكند، زیرا پسر انسان است و از این تعجب مكنید، زیرا ساعتی می‌آید كه در آن جمیع كسانی كه در قبور هستند، آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد."[8]

کتاب قرآن کریم:

"و به تحقیق در زبور بعد از ذكر نوشتیم كه این زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد"[9]

زرتشتیان، یهودیان و مسلمانان اهل تسنّن تولد این منجی را انتظار می کشند.مسیحیان معتقدند منجی متولد شده، سپس به آسمان صعود فرموده و در آخرالزمان مجددا ظهور خواهد کرد. گروهی نیز همچون شیعیانِ مسلمان معتقدند منجی آخرالزمان متولد شده، در میان مردمان و به صورت ناشناس زندگی می کند  و روزی که همگان آمدنش را طلب کنند ظهور خواهد کرد.اما همگان معتقدند با آمدنش هدایت، سعادت، رحمت، برکت و عدل در زمین جاری خواهد شد.

در این دوره،علاوه بر شرح مطالب مذکور،به تفصیل موارد زیر را بررسی خواهیم کرد:

-        صفات و ویژگی‌های منجی آخرالزمان و عصر ظهور ایشان

-        سرنوشت و وضعیت انسان‌ها در عصری که هنوز منجی ظهور نکرده است

-        راه‌های نزدیک شدنِ ظهور منجی


www.mohammadivu.org.MOHR

[1]- مزمور 37،بندهای 9 تا 18.

[2]- مزمور 72،بندهای 2 تا 8.

[3]- فصل 11،بندهای1 تا 10.

[4]- فصل 2،بندهای3 تا 5.

[5]- فصل 12، بندهای 35 و 36.

[6]- فصل 24،بندهای 27 تا 45.

[7]- فصل 13،آیات24 تا 36.

[8]- فصل 12،بندهای27 تا 29.

[9]- سوره انبیاء، آیه 105.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:837
این هفته:این هفته:6298
در مجموع:در مجموع:7218251
Center
Pagerank