یکشنبه, 10 مرداد 1400   22. ذی الحجه 1442
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی 9966
درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی 7690
درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی 10893
درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی 9332
درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی 5646
درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی 9870
درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی 4470
درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی 6459
درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی 6439
درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 5425
درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 3361
درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی 5068
درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی 4790
درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی 4949
درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی 3247
درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی 3235
درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی 3936
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:1894
این هفته:این هفته:3538
در مجموع:در مجموع:5378495
Center
Pagerank